• +84 93 827 6789
  • TPP Tea Premium Place - 44 Đ. Yên Phụ, Trúc Bạch
  • hi.tinhthuong@gmail.com

https://baovanhoa.vn/doi-song-van-hoa/mot-cuon-sach-quy-ve-dao-mau-67335.html

VHO – Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt là một tín ngưỡng dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam. Tín ngưỡng này đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào ngày 1 tháng 12 năm 2016.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một hệ thống thờ cúng các vị thần linh, trong đó, vị thần tối cao là Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Tín ngưỡng này được hình thành và phát triển từ lâu đời, gắn liền với lịch sử và văn hóa của dân tộc Việt Nam.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với người Việt Nam. Tín ngưỡng này thể hiện niềm tin của người Việt Nam vào các vị thần linh, cầu mong sự che chở, phù hộ của các vị thần cho cuộc sống bình an, hạnh phúc. Ngoài ra, tín ngưỡng này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng làng xã.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một di sản văn hóa phi vật thể quan trọng của dân tộc Việt Nam. Tín ngưỡng này có vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc. Tín ngưỡng này gắn liền với nhiều di sản văn hóa vật thể như các đền, chùa, phủ,… Ngoài ra, tín ngưỡng này còn gắn liền với nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như các lễ hội, nghi lễ, trang phục, âm nhạc,…
Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ cũng góp phần giáo dục truyền thống, đạo lý cho các thế hệ người Việt Nam. Tín ngưỡng này thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, gắn bó của cộng đồng. Tín ngưỡng này cũng giáo dục cho con người lòng nhân ái, vị tha, đức tính cần cù, sáng tạo.
Việc UNESCO vinh danh tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ là một sự kiện quan trọng, khẳng định giá trị của di sản văn hóa này. Vinh danh này cũng là động lực để cộng đồng các tín đồ thờ Mẫu Tam phủ tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị của di sản này.

Cuốn sách “Đạo Mẫu – Di sản văn hoá của tình thương” (Nxb Văn học, 2023) của tác giả Hà Huy Thanh đã trình bày một cách hệ thống từ nguồn gốc Đạo Mẫu. tín ngưỡng và nguyên lý của Đạo Mẫu, lịch sử Đạo Mẫu ở nước ta với tư cách là một tôn giáo, các nghi lễ linh thiêng của Đạo Mẫu, tính chất hồn thiêng sông núi và khát vọng dân tộc của Đạo Mẫu. Tác giả nhấn mạnh Đạo Mẫu ở nước ta là Đạo của tình thương. Khi con người thức tỉnh trong tình thương chúng ta sẽ được sống trong ánh sang văn hóa của đạoThánh Mẫu- một di sản văn hóa của Tình thương.
​Đây là một công trình nghiên cứu công phu và hiếm có của tác giả Hà Huy Thanh về một tôn giáo phổ biến nhưng còn rất ít được nghiên cứu ở Việt Nam. Rất mong được nhiều người đọc và chiêm nghiệm về một tôn giáo phổ biến và quý hiếm nhưng còn ít được tìm hiểu này ở nước ta.

GS. NGND Nguyễn Lân Dũng

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Đăng ký nhận thông tin

Đăng ký nhận thông tin