• +84 93 827 6789
  • TPP Tea Premium Place - 44 Đ. Yên Phụ, Trúc Bạch
  • hi.tinhthuong@gmail.com

Trụ sở chính

  • Showroom: TPP Tea Premium Place – Trà Tình Thương – Hanoi Aqua Center – 44 Đ. Yên Phụ, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
  • Office: Tầng 1, Lô E9, Tòa nhà Vimeco Phạm Hùng, Cầu Giấy, Hà Nội

Opening Hours

Monday: 9:00 – 21:00
Tuesday: 9:00 – 21:00
Wednesday: 9:00 – 21:00
Thursday: 9:00 – 21:00
Friday: 9:00 – 21:00
Saturday: 10:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 21:00